Uczelnie w programie


Kapituła

Nad rozwojem programu ARIADNA czuwa Kapituła, którą tworzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, najlepszych polskich uczelni. Kapituła wyznacza kierunki rozwoju programu oraz dysponuje uprawnieniami uchwałodawczymi i opiniotwórczymi. Została powołana przez Prezesa Predictive Solutions, Piotra Komornickiego, dnia 28 czerwca 2007 roku.

Koordynatorem programu ARIADNA jest prof. dr hab. Ewa Kmiecik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).
Speaker
dr hab. Jolanta Perek-Białas,
Uniwersytet Jagielloński /// Szkoła Główna Handlowa — przewodnicząca
Speaker
dr Wojciech Roszka,
UE w Poznaniu — wiceprzewodniczący
Speaker
prof. dr hab. Jarosław Górniak,
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
prof. dr hab. Tomasz Tasiemski,
AWF w Poznaniu
Speaker
dr hab. Sylwia Bedyńska,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Speaker
dr Joanna Karłowska-Pik,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Speaker
dr hab. Justyna Wiktorowicz,
Uniwersytet Łódzki
Speaker
dr inż. Anna Zygmunt,
AGH w Krakowie


Technologie dla uczelniTechnologia wspierająca proces gromadzenia danych ilościowych, ich analizę i raportowanie wyników. Rozwiązanie ułatwia m.in. projektowanie zaawansowanych logicznie kwestionariuszy czy efektywne zarządzanie wieloma projektami badawczymi. Kompletna struktura zbioru danych tworzona jest już na etapie budowy kwestionariusza i umożliwia płynne przejście do analizy zbioru wynikowego, a następnie projektowania atrakcyjnych raportów.

Uczelniane projekty badawcze w postaci ewaluacji jakości kształcenia, monitorowania losów absolwentów czy różnego rodzaju sondaży, to przykładowe obszary wykorzystania PS QUAESTIO PRO. Rozwiązanie bazujące na bogatej palecie niestandardowych pytań oraz dynamicznym zarządzaniu treścią jest przyjazne zarówno koordynatorowi badania, analitykowi, jaki i respondentom.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Kompleksowe rozwiązanie analityczno-raportujące oparte na technologii IBM SPSS Statistics – od lat powszechnie wykorzystywanej w projektach badawczych i procesie dydaktycznym. Obok licznych technik służących m.in. do analizy opisowej, prognozowania, klasyfikacji i grupowania, użytkownicy otrzymują teraz dodatkowe procedury. Kapitalnie rozszerzają one dotychczasowe możliwości m.in. w zakresie wizualizacji danych czy identyfikacji zależności pomiędzy nimi.

PS IMAGO PRO oferuje nie tylko rozszerzone możliwości analizy i wizualizacji danych, ale także umożliwia tworzenie profesjonalnych raportów na bazie obiektów wynikowych systemu IBM SPSS Statistics. Gotowe raporty można publikować w wielu popularnych formatach m.in. html, pdf czy doc.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


Kompleksowe i uniwersalne rozwiązanie do eksploracji dużych zbiorów danych. Dzięki wykorzystaniu silnika analitycznego IBM SPSS Modeler, dostępna jest szeroka paleta algorytmów analitycznych. W ten sposób uczelnia może włączyć do swojego programu dydaktycznego zajęcia prezentujące wykorzystanie coraz popularniejszych technik data miningowych.

Dzięki wykorzystaniu PS CLEMENTINE PRO możliwe jest efektywne zarządzanie danymi z różnych źródeł, w tym ich łączenie i przekształcanie w oparciu o sztuczną inteligencję. Wszystko to może być wykorzystane zarówno w nauce, jak i w dydaktyce podnosząc kompetencje przydatne później w rzeczywistości biznesowej.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>


Naukowe korzenie


Historia oprogramowania SPSS to przykład, jak wielką rolę odgrywa nauka w rozwoju technologii i jak może się przyczyniać do sukcesu biznesowego. W roku 1968 Norman H. Nie, C. Hadlai (Tex) Hull i Dale H. Bent stworzyli na Uniwersytecie Stanforda oprogramowanie, które miało za zadanie przekształcać surowe dane w informacje z wykorzystaniem statystyki. W ten sposób powstał Statistical Package for the Social Sciences, znany szerszemu gronu jako SPSS.

Program szybko znalazł swoich zwolenników nie tylko na macierzystej uczelni. W roku 1969 Norman Nie, dołączył do Krajowego Ośrodka Badania Opinii Publicznej na Uniwersytecie w Chicago. Tam kontynuował dalsze prace nad rozwojem oprogramowania. Wkrótce potem dołączył do niego drugi z „ojców założycieli” Hull. W roku 1970 wydano pierwszy podręcznik SPSS’a, który był rewolucyjny, gdyż umożliwiał użytkownikom prowadzenie samodzielnych analiz.

Popyt na oprogramowanie spowodował, że w ramach Uniwersytetu Chicago powstała mała firma. W ten sposób założono SPSS Inc., które w roku 2010 zostało wykupione przez informatycznego giganta IBM Inc.

Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera środowisko akademickie zarówno w działalności dydaktycznej, jak i badawczo-naukowej. Obok wiedzy i doświadczenia proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w badaniach naukowych, dydaktyce czy projektach własnych uczelni.

Rozwiązania Predictive Solutions wykorzystują sprawdzoną technologię IBM SPSS obecną w uczelnianych laboratoriach komputerowych od wielu lat. Predictive Solutions jest jej głównym dystrybutorem w Polsce. Na bazie tej technologii powstały kompleksowe rozwiązania wspierające wydobywanie wiedzy z danych: od ich gromadzenia poprzez badania ankietowe, przez efektywną analizę, po raportowanie wyników.

Wierzymy, że statystyka, data mining czy predykcja pomagają wykorzystywać gromadzone dane, by poszerzać naukowe horyzonty i rzucić jaśniejsze światło na otaczającą rzeczywistość.

Kontakt

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1 ⋅ 31-108 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Opiekun branży akademickiej
Monika Michalska
m.michalska@predictivesolutions.pl
tel. +48 505 022 067

Formularz kontaktowy

Śledź naszą aktywność na Facebooku:
/program.ARIADNA